Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet utmanar de mänskliga rättigheterna

Intressant och läsvärd artikel på Ledarsidorna.se

Vilka mänskliga rättigheter som Svenska kyrkan säger sig försvara är inte helt självklart. Inte heller vad som omfattas av begrepp som “allas lika värde”, eftersom Svenska kyrkans samarbete med nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet inte är klart på den punkten. De musl[…]

Läs vidare på: https://ledarsidorna.se/2020/03/svenska-kyrkans-samarbete-med-muslimska-brodraskapet-utmanar-de-manskliga-rattigheterna/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com