Vart leder Svenska Kyrkans religionsdialog?

Min replik till Svenska Kyrkans Peter Lööv Roos

Dags nu för Svenska kyrkan att i sin religionsdialog ta tydligt avstånd från politisk islam och islamismen som driver opinion för sharialagar och en ny rättsordning – inte sällan med hot om våld mot meningsmotståndare.

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/vart-leder-svenska-kyrkans-religionsdialog

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com