Lästips: Religionens gränser

Ledare av Johan Lundberg

DET SEKULÄRA SAMHÄLLET, som är en oundviklig konsekvens av den ökade globaliseringen och som samtidigt utgör en garant för religionsutövning i en mångkulturell kontext, medför att religionen förvandlas till en mer privat angelägenhet. Den fråga som den moderna människan idag ställer sig handlar kanske inte så mycket om ett liv efter detta som om religionen kan erbjuda en meningsfull tillvaro under ens livstid, i en värld präglad av konsumism och omedelbar behovstillfredställelse.

https://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1332#.Xncf4oC_TY8.mailto

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com