Hädelseförbud på väg i Frankrike?

BAKSLAG FÖR FRANKRIKE OCH EUROPA Enligt Gatestone Inst återinför Frankrike lag mot hädelse. 2009 införde Irland samma lag men då reagerade

Katolska kyrkan som beskrev lagen som ”obsolet” och framhöll att liknade lagar används på andra håll i världen för ”att rättfärdiga förtryck mot minoriteter”. Senaste framstöten i Sverige gjordes 1999 av en motionär i riksdagen – motionen avslogs. Det var bra. Men i okt 2019 gav regeringen BRÅ i uppdrag att göra en fördjupad studie om islamofobiska hatbrott. Här krävs särskild uppmärksamhet så att inte Sverige går fel väg.
Den 16 sept 2019 publicerade Johan Westerholm artikeln ”Min universella rätt att kritisera din religion står över din gud”. Han skrev:
”Sverige rör sig i en riktning där en framtida blasfemilagstiftning
i någon form inte längre kan uteslutas. En lagstiftning som går emot de universella rättigheterna att kunna kritisera en idé. Religion är på samma sätt som en politisk övertygelse i grunden en idé om samhällsordning med mer eller mindre fanatiska anhängare.”
Hur stark är rörelsen (i det tysta?) för att förbjuda hädelse i Sverige? 

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com