Två vägar till slöjförbud flr skolbarn in Sverige

Beslut om Förbud mot slöjor på skolbarn upp till 12 år kan kumminpolitiker ta. Detta må överklagas vilket klargör rättsläget. Oaktat detta kan riksdagen fatta ett sådant beslut inom ramen för de FN- och andra internationella konventioner som Sverige ratificerat. SKL lägger sig INTE i sådana kommunala beslut.
LÄS om Skolverkets och SKLs uttalanden.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P9zPJp/skolverket-slojforbud-inte-tillatet

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com