Dagen: Equmeniakyrkan-profil blir landshövding i Dalarna

Helena Höij

Dagen: Vad betyder din tro i ditt politiska och samhälleliga engagemang?

Helena Höij: – Att vara kristen är väldigt mycket ett uppdrag att verka för en bättre värld och omsorg om medmänniskorna, att försöka skapa ett “gudsrike på jorden”. Det är en uppgift man kan utföra på många olika sätt. Men det handlar mer om en inställning än om specifika uppdrag. En inställning när det gäller hur man förhåller sig till samhället och till sina medmänniskor.

Länk till Dagen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com