Världen idag: Partiet Nyans är en påminnelse att ta islamismen på allvar

Märkligt få kommentarer och analyser från samhällsbevarande opinionsbildare och inte minst från de politiska partierna.

Världen idag skriver på ledarplats:

En muslimsk minoritet har under de senaste decennierna växt sig stark i Sverige, och den kommer att vilja ta större plats. Den kommer att ställa politiska krav, antingen via ett muslimskt nischat parti, eller också via de övriga partierna.

Ledaren avslutas med ett observandum som borde ta fäste. Ledarens alarmistiska tonval är befogat:

Sverige behöver en klok strategi för hur vi ska hantera den växande islamistiska rörelse som nu på allvar börjat använda det demokratiska systemet för att försöka införa lagar som ytterligare skulle öka segregationen i samhället, och som dessutom kan utgöra ett hot mot själva demokratin.

Länk till hela ledaren

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com