Kontroll av religiösa skolor skärps: ”Vill se förbud”

Bland annat föreslår regeringen att det införs ett så kallat demokrativillkor för att få driva en skola med religiösa inslag. Det skulle innebära att fler uppgifter hämtas in i samband med den ägar- och ledningsprövning som görs och att den som inte står upp för demokratiska värderingar inte får möjlighet att driva skola.

https://omni.se/a/z7wGz1

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com