Jacob Rudenstrand: Svensk debatt om religionsfrihet är tafatt

Borgerlig idédebatt: Förläggare Andreas Heinö Johansson motiverar det med att det här är en viktig frihetsfråga, inte minst tycker han att debatten om religionsfrihet hör hemma inom den borgerliga idédebatten.

Läs vidare (Dagen)

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com