Ryssland hot mot religionsfriheten enligt USA

”Open Doors analyserar själva hur kristen förföljelse ser ut världen över. De tittar bland annat på om det sker våldsutövning mot kristna, hur lagstiftningen kring religion ser ut i landet och vad individen har för rätt att utöva sin tro.”

https://www.dagen.se/nyheter/2021/12/30/usa-rankar-ryssland-bland-storsta-hoten-mot-religionsfriheten/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com