”Religionskritik är en demokratisk nödvändighet”

Samar Kurdi är student, islamkritiker, och apostat: -Utan kritik, ingen utveckling. Hade inte väst gjort upp med kyrkans makt hade vi i dag inte varit det sekulära och fria samhälle vi är. Om en ideologi gör anspråk på att säga hela sanningen och sedan dessutom hotar dig med straff om du inte tror på den sanningen, då finns det anledning att kritisera.

https://bulletin.nu/debatt-religionkritik-ar-en-demokratisk-nodvandighet

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com