Kontrovers i Frankrike kring bikthemlighet

Tidskriften Signum: Kontrovers i Frankrike kring bikthemlighet

”La Croix rapporterar att inrikesminister Gérald Darmanin – – hade påmint biskopen om att det inte finns några religiösa samfund vars lagar står över republikens. – – Ministern menade att den präst som bryter mot bikthemligheten på grund av att han har fått kännedom om övergrepp mot minderåriga inte bör bestraffas av kyrkan och har en skyldighet att informera rättsväsendet.”

https://signum.se/kontrovers-i-frankrike-kring-bikthemlighet/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com