Olof Ehrenkrona: Partipolitisk och religion ska skiljas åt

I statsvetenskapliga termer skulle man kunna se frågan som ett uttryck för fenomenet, när en liten engagerad krets erövrar terräng därför att vinsten för var och en i kretsen är så ofantligt mycket större än den kostnad som delas av alla medlemmarna. Inklusive kostnaden för att deras kyrka har förlorat i samhällsrelevans.

https://www.svd.se/partipolitik-och-religion-ska-skiljas-at

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com