Om IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap)

Sundsvall har redan förbjudit bidrag till religiös verksamhet och ville gå ytterligare ett steg

https://www.dagen.se/nyheter/2020/12/17/kommun-foreslog-forbud-mot-samarbete-med-trossamfund/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com