Medborgerlig Samling: MÖRKA KRAFTER HOTAR YTTRANDEFRIHETEN

Länk till hela artikeln https://www.svd.se/a/0Qo79A/morka-krafter-hotar-yttrandefrihet-och-sakerhet-skriver-debattorer

”Försvars- och säkerhetspolitiken bör aldrig göras beroende av den typ av religiösa hänsyn som statsministern nu har hänvisat till, – – Hädelse är fullt förenligt med religionsfrihet och bägge ryms inom yttrandefriheten, som tillsammans med rösträtten utgör demokratins grundvalar”.

”Att islamister, muslimska lärosäten och stater protesterar mot hur yttrandefriheten tillämpas i Väst förvånar ingen, men att EU-kommissionen riktat krav mot Sverige på ”att vidta åtgärder” är desto mer bekymmersamt. Med tanke på att EU:s Lissabontraktat likställer sekulära och religiösa åskådningar borde i så fall även ateister ges rätten att skonas från provokationer, men hur många skeptiker provoceras inte ständigt av religiösa utsagor? Ska dessa också förbjudas?”