DN om omvändelseterapi

”Under våren lade regeringen fram ett nytt lagförslag. Det ska bli tydligare vad som gäller för att få bidrag – och omvändelseterapi ska tydligt bryta mot ”samhällets grundläggande värderingar”. Om riksdagen senare ställer sig bakom förslaget kan den nya lagen träda i kraft i januari 2023.”

Länk till artikeln Myndigheten granskade aldrig ”omvändelse” – delade ut miljonbidrag

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com