Bulletin-ledaren: ”Vänlig men bestämd mot islamism”

Korn refererar i ledaren till filosofen Roger Scritons essä Defending the West som tydliggör principiella och praktiska skillnader mellan islamsk syn på lag och moral som oskiljaktiga på religiösa grunder.

En viktig text som tydligt och pedagogiskt klargör varför och hur vi väst politiskt måste försvara vår rättsordning mot de krafter som med religiösa motiv och övertygelser argumenterar för sharialagar.

Det går inte att ändra eller bryta mot svensk lag i religionsfrihetens namn. /Ulf Lönnberg

Bulletin/Korn: ”Västvärlden kan se en skillnad mellan en omoralisk handling och en förbjuden handling. Många av oss ser exempelvis otrohet som en omoralisk, men vi önskar inte att de som är otrogna ska straffas i domstol.” LÄNK TILL HELA LEDAREN >

https://www.bulletin.nu/korn-vanlig-men-bestamd-mot-islamism

https://www.bulletin.nu/korn-vanlig-men-bestamd-mot-islamism

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com