Barometern-ledaren: Läromedel håller inte måttet

”Kristendomen och det judisk-kristna kulturarvet har en särställning i vårt land – såväl i förfluten tid som i samtiden. Om läromedlen i religion är så undermåliga innebär det därför att det inte enbart är kunskapsförmedlingen som uteblir, utan barn och unga berövas tolkningsnycklar till det egna kulturarvet.”

Till Barometerns ledare 2 juli

…tolkningsnycklar till det egna kulturarvet.

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com