(L):s konfessionella undantag

”Att det för många är såpass viktigt att uppfostras i en viss tradition, inser paradoxalt nog Liberalerna själva. Johan Pehrson vill nämligen se ett särskilt undantag för de nationella minoriteterna. Att till exempel judar får behålla sina trygga rum är välkommet, men varför ska inte övriga trosuppfattningar ges samma möjlighet?Länk till hela artikel

Se även Ulf Lönnberg i Dagen: I skolans läroplan står att skolarbetet ska bedrivas “i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Att föra in samma krav i skollagen är möjligt. Begreppet kristen är inget juridiskt tabu.

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com