Dick Harryson: Avslutningarna minner om kyrkans makt

”Skolavslutningarna i kyrkorna minner alltså om ett i allra högsta grad historiskt fenomen, som är värt att beakta oavsett vad man tycker om sakförhållandet. Att staten tar på sig ansvar för utbildning är inte självklart. Det är en ung företeelse som vi har skäl att både vara tacksamma för och slå vakt om.” Hela artikeln på SvD Kultur

Se gärna min debattskrift Utan religionsfrihet ingen demokrati

https://svenskreligionspolitiskdebatt.com/debattskriften-utan-religionsfrihet-ingen-demokrati/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com