Bullentin.nu: ”Två muslimska friskolor stoppas efter Säpo-larm” [Ulf Lönnberg: Religionsfriheten och vårt kristna kulturarv]

Säpo har även granskat skolan som konstaterar att eleverna riskeras utsättas för påverkan av en islamistisk ideologi.

”Säkerhetspolisen bedömer att barn riskerar att utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö som förespråkar enklavisering av samhället istället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

bulletin.nu

_______________________

Ulf Lönnberg Religionsfriheten och vårt kristna arv

• I skolans läroplan stipuleras att skolan ska arbeta ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Det ska ske ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.”

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com