Till religiösa aktörer som söker bidrag: I Örebro är nyckelordet ”HUVUDSAKLIGEN”

– Huvudsakligen är nyckelordet här, förklarar Lennart Bondeson, som inte nog kan betona ordets betydelse i sammanhanget.

Med den här formuleringen får religiösa aktörer möjlighet att ansöka om bidrag för verksamhet som handlar om scouting, musik, idrott och olika typer av kulturverksamhet. Gränsen för bidrag går vid gudstjänster, konfirmation, söndagsskola och liknande aktiviteter där själva poängen är de konfessionella inslagen.

Länk till tidningen Dagen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com