SvD-ledare: ”Den hotade religionsfriheten”

”I år är det 70 år sedan Sverige fick full religionsfrihet och slutade vara ett lutherskt enhetssamhälle. Blev vi strängt sekulära i stället? Paulina Neuding talar med Jacob Rudenstrand, författare till nyutkomna “Den första rättigheten” (Timbro), om religionsfrihetens betydelse, och framtiden för religionsfrihet och pluralistiskt samhällsbygge i Sverige.”

Länk till SvD

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com