Vad säger Kairodeklarationen om religionsfrihet?

Docent Göran Kurlbergs vetenskaplig artikel om Kairodeklarationen, angelägen översikt (dec 2018):

”Mellanöstern.1990 samlades emellertid företrädare för 76 muslimska länder i Kairo och utarbetade en egen version av mänskliga rättigheter. Den bygger på Koranens och hadithernas tradition och avviker i flera avseenden från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.”

Kairodeklarationen klargör – islam inkompatibel med västerländsk demokrati

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com