”Skattemedel ska inte gå till islamism!”

Ulf Lönnbergs kommentar: Angelägen uppmaning att stoppa bidrag som indirekt och direkt går till islamism som med religiösa förtecken försöker gå under den rättssäkra religionsfrihetens radar. Än angelägnare att också mana den adresserade partierna att redogöra om och när de avser att tydligt sätta ner foten och gå till val 2022 på att stoppa dessa bidrag – på nationell, regional och kommunal nivå.

Ilan Sad’e

Medborgerlig Samlings Partistyrelse skriver:

”MB med dess förgreningar är särskilt framstående i Sverige av just det skälet – miljoner skattekronor beviljas varje år dessa organisationer. Det borde vara en helt självklar ståndpunkt för varje sansad borgerlig politiker med ryggrad att rösta mot offentliga bidrag till islamistiska föreningar som undergräver den liberala demokratin.”

Medborgerlig Samlings Partistyrelse

Till denna debattartikel på SvD

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com