Skolavslutningar i Kyrkan – en del av vårt kulturarv

Christian Carlsson (KD):

– Kristendomen är en självklar del av det svenska kulturarvet, det har påverkat samhället, våra traditioner och värderingar. Skolavslutning i kyrkan är ett uttryck för det – det också är en folkkär tradition som stärker samhällsgemenskapen och en länk till historien som binder samman folk.

– Inte minst är det viktig nu med de stora integrationsutmaningar som vi har. De som invandrat behöver få del av det svenska kulturarvet.

Länk till artikeln i Dagen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com