Johan Westerholm frilansjournalist: ”Muslimska brödraskapet påverkades av nazismens idéer”

”Fler saker kom att skapa en stark igenkänning, dels hatet mot judarna, men även ideologins statsbärande funktion, den korporativa synen på ekonomi och människans frihet – att människan blir fri bara om den underkastar sig kollektivets vilja och värderingar.”

Muslimska brödraskapet påverkades av nazismens idéer

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com