Markus Uvell: ”Sverige behöver ett vuxet samtal om islam”

Förvandlingen till ett mångkulturellt land kommer inte kunna göras ogjord – – Det gäller även flera av de mest infekterade frågorna i ett mångkulturellt samhälle. Som till exempel slöjor i skolan – där religionsfriheten vägs mot frågan om vilka värderingar som bör råda i Sverige. Eller böneutrop – där samma frihet vägs mot vilken plats muslimska uttryck bör ta i det offentliga rummet i ett kristet land.

Länk till Dagen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com