POLITISK DEBATT MELLAN PARTIERNA OCH SVENSKA KYRKAN

Ulf Lönnberg:

Hade skilsmässan mellan Svenska kyrkan fullföljts hade denna kyrka att självständigt svara för sitt politiska vägval. Men idag vill tre riksdagspartier politisera kyrkan ytterligare: Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna genom att ställa upp i kyrkovalet i höst.

Rågången mellan politik och religion ska i den demokratiska rättsstaten upprätthållas – inte minst av de politiska partierna själva i riksdagen och i landets kommun- och regionfullmäktige.

Nyamko Sabuni (L) reagerar skarpt på Svenska Kyrkans nu så tydliga inrikespolitiska agenda. Det är symptomatiskt att (S) och (C) i tystnad bejakar ärkebiskopens utspel.

Att (SD) tvingas förhålla sig tyst och passiv i en för dem själva angelägen fråga är tydligen det pris de är beredda att betala för att inte stöta sig med presumtiva väljare i årets kyrkovalet den 19 september.

Bristande omsorg om rågången mellan politik och religion blir alltmer mer besvärande för (S), (C) och (SD).

Se Dagens referat

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com