”Hur skall regeringen skydda religionsfriheten under pandemin?”

Chefsjurist Ruth Nordström, och jurist Rebecca Ahlstrand, båda på Skandinaviska Människorättsjuristerna:

”Att tillåta shoppingcenter att hålla öppet med en person per 10 kvadratmeter, och samtidigt neka religionsutövare att hålla sammankomster för tillbedjan under samma förutsättning saknar proportionalitet och kan utgöra diskriminering. Det torde ur smittsynpunkt, och ur många andra aspekter, vara betydligt lättare att följa restriktioner i en religiös sammankomst, där var och en sitter på särskild avsedd plats, än på ett shoppingcenter.”

Dagens Juridik

”Hur skall regeringen skydda religionsfriheten under pandemin?”

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com