Vad religionsfriheten egentligen innebär

MERIT WAGER är förläggare och fri skribent: ”Religiösa samfund ska därmed, i konsekvensens namn, klara sig själva. Skattebetalare ska inte bekosta allehanda religiösa föreningars, församlingars, studieförbunds och sammanslutningars verksamhet. Finns det efterfrågan på religiösa verksamheter så bör medlemmarna bekosta dem själva.”

https://www.svd.se/vad-religionsfriheten-egentligen-innebar

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com