Jacob Rudenstrand, SEA: Gränsen för yttrandefrihet går inte vid religiösas känslor

Välkommet inlägg från samfundsvärlden – bra och konstruktivt för yttrandefrihet – och mot förbud att kritisera religion som kväver hela samhället.
Jacob Rudenstrand är biträdande generalsekreterare SEA skriver:

”Även om kritik eller hån av religiösa övertygelser inte är trevliga kan de upprörda känslorna inte utgöra yttrandefrihetens gräns. Det skulle i så fall även drabba muslimer själva.

Om vi ska bygga ett gemensamt samhälle där sekulära, kristna, judar och muslimer lever sida vid sida har ingen lyxen att sitta på åskådarläktaren.”

https://www.dagen.se/ledare/gastkronikor/2020/11/25/yttrandefrihetens-grans-gar-inte-vid-religiosas-kanslor/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com