Problemet är inte sekularismen

Ur Emmanuel Macrons tal 2 okt

”Problemet är inte sekularismen. Som jag flera gånger har sagt är sekularismen i franska Republiken, friheten att tro eller inte tro, möjligheten att utöva sin tro, under förutsättning att den allmänna ordningen är säkrad. Sekularismen är statens neutralitet och i inget fall hindrande av religioner i samhället och i det offentliga rummet.”

Hela talet i svensk översättning

https://wordpress.egyptson.se/2020/10/24/kampen-mot-separatism-hela-transkription-av-emmanuel-macrons-tal-oversattning-av-mercedes-wahlby/?fbclid=IwAR16A0Hoko7RvJMi5n4aZD0f9rJru5hJ_O4n7EXUX-YCzk1dk607hDCbwBs

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com