Judiska ungdomsförbundet: ”Skolförslag hot mot judiskt liv i Sverige”

”På sikt riskerar ni att utplåna judisk kultur genom att inte ha förståelse för att vi inte har samma gränssnitt mellan religion och kultur som majoritetskulturen” skriver debattörerna.

De föreslår att Skolinspektionen istället ska öka tillsynen av skolorna för att kunna agera mot dem som inte lever upp till demokrati- och jämställdhetskraven.

https://www.svd.se/a/28aAlq/judiska-ungdomsforbundet-skolforslag-hot-mot-judiskt-liv-isverige