Kommun får inte införa förbud mot bön på arbetstid

Intressant från Förvaltningsrätten i Malmö (förbudet måste vara preciserat) Kvällsposten: ”Bromölla kommun har inte rätt att införa förbud mot bön på arbetstid. Kommunens tidigare beslut strider mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen, enligt en dom i förvaltningsrätten i Malmö. – – På vilket sätt som religionsutövningen går ut över arbetet måste dock kunna prövas i varje enskilt fall. Kommunens riktlinje är utformad som ett generellt förbud, utan möjlighet till bedömning i det enskilda fallet”, säger rådmannen Henrik Hedberg i pressmeddelandet.”

https://www.expressen.se/kvallsposten/beslut-bromolla-far-inte-forbjuda-bon-pa-arbetstid/