ISLAM BLIR DEN STÖRSTA RELIGIONEN

Ur länkad artikel: År 2021 krympte Europas befolkning med 1,4 miljoner.
Dessutom kommer Islam att ha gått om kristendomen som den största religionen i världen. Den islamiska befolkningen i EU, beroende på migrationsströmmarna, skulle kunna nå 75 miljoner inom en generation – som ett helt muslimskt Tyskland eller, om man föredrar, som Danmark, Österrike, Ungern, Grekland, Belgien, Holland, Portugal och Sverige tillsammans. Låter det bättre?

”De har inte lyckats förändra oss. Det är vi som kommer förändra dem”, sa den norska imamen, ”Mullah Krekar”, till nyhetstidningen Dagbladet.

”Titta på befolkningens utveckling i Europa, där antalet muslimer ökar som myggor. Varje västerländsk kvinna i EU producerar i genomsnitt 1,4 barn. Varje muslimsk kvinna i samma länder producerar 3,5 barn. År 2050 kommer 30 % av den europeiska befolkningen vara muslimsk … Vårt tankesätt i islam står i opposition mot det västerländska tankesättet. Idag är det vårt tankesätt som kommer in och visar sig vara starkare än deras …”

https://sv.gatestoneinstitute.org/19014/civilisationer-kommer-bestammas#.Y1VbCaBUjZt.mailto

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com