Charlie Weimers, SD i EU-parlamentet, agerar mot stöd till islamiseringen

Intressant redovisning av EU-ledamotens olika inlägg i frågan.

Charlie Weimers, Sverigedemokraterna i EU-parlamentet,

https://www.rights.no/2022/10/sd-politiker-klarer-a-stoppe-eus-stotte-til-islamisering-av-europa/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com