KD-utspelet: Stäng skolor utan ”västerländska värden”

I rätt tid & konstruktivt! KD vill att skolor som inte står för ”västerländska värden” ska förlora tillståndet.
De föreslår nu att läroplanens formulering om ”kristen tradition och västerländsk humanism” tas in i skollagen Länk till artikeln

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com