Göteborgs-Posten: Pojk- och flickklasser i dansk skola

”En skola på den danska ön Bornholm delar upp åttondeklassare i en pojk- respektive flickklass. Motiveringen är att pojkar och flickor stör varandra. Men tilltaget väcker undran och ilska hos föräldrar.”

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/pojk-och-flickklasser-i-dansk-skola-1.63148335

Ulf Lönnberg; Anmärkningsvärt. Danmark har i flera avseende tagit sig an kulturellt och religiöst forntida traditioner som exempelvis de islamska extrempolitiska krafterna vill återinföra: könsseparerad skolundervisning är en åtgärd i deras arsenal. Här borde de konservativa och liberala krafterna göra gemensam sak mot reaktionära populister som ovetandes går bakåtsträvare och religiösa extremister till mötes.

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com