Tidskriften Signum: Kontrovers i Frankrike kring bikthemlighet

Enligt vad La Croix rapporterar förklarade Darmanin vidare att bikthemligheten har varit erkänd som en form av professionell tystnadsplikt sedan två hundra år tillbaka, men att den därigenom inte skiljer sig från advokaters och läkares tystnadsplikt. Ministern menade att den präst som bryter mot bikthemligheten på grund av att han har fått kännedom om övergrepp mot minderåriga inte bör bestraffas av kyrkan och har en skyldighet att informera rättsväsendet.

https://signum.se/kontrovers-i-frankrike-kring-bikthemlighet/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com