Sveriges Radio rapporterar om skärpt lagstiftning mot månggifte

  • Regeringen vill att förbudet mot utländska månggiften ska införas den första juli.

Länk

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com