Myndighet: Kan bli aktuellt med granskning av själavård

”En dialog ska inledas med statsbidragsberättigade samfund för att få svar på hur respekten för den enskilde tillgodoses, och på huruvida det finns kontrollfunktioner som säkerställer att själavården bedrivs med god kvalitet och omfattar skydd för mänskliga rättigheter.”

Nyhetsartikel i Dagen 15/7.

Se gärna Ulf Lönnberg replik till Olof Edsinger och Daniel Alm som ansluter till ämnet ovan ”Alla religionsföreträdare – oavsett religiös hemvist – har att positionera sig i Sverige. Alla kan och får inte tillämpa sina urkundstolkningar fullt ut och helt fritt.”

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com