Replik till Lars H Gustafssons inlägg i Kyrkans Tidning

Min replik i Kyrkans tidning: ”Samhällsengagemang kan och ska genereras av individens religiösa tro eller filosofiska inriktning. Men i den demokratiska rättsstaten står lagen över tro och religion.

Länk till Kyrkans Tidning (13/5)

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/politisk-konsensus-ar-inget-sjalvandamal-kristenheten

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com