Religionsfrihet, en icke-fråga för Ann Linde (s)

Tidningen Dagen (27ds) granskar utrikesministerns blinda fläck.

”Och när hon på torsdagen talade i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), där Sverige just tillträtt som ordförandeland, avstod hon från att ta stafettpinnen från företrädarlandet Albanien som så sent som i november kraftfullt väckte frågan om religionsfrihet på nätet.Länk till Dagens ledare

Utrikesdeklarationen

I sammanhanget är det läge att påminna om att utan en grundlagsfäst religionsfrihet med rättigheter och begränsningar fungerar ingen demokrati.

Inför valet 2022 behöver de politiska partierna i Sverige utveckla en förutsägbar rättssäker och uppdaterad religionsfrihet för att upprätthålla Sverige som demokratisk rättsstat. Följ gärna bloggen Svensk Religionspolitisk Debatt

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com