”Frihetliga värderingar överges till förmån – – för religiösa särkrav”

Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M): Mångkulturalismen har i stället försvårat integrationen och fördjupat segregationsproblemen.

Tomas Tobé

Kulturella uttryck och RELIGIONSFRIHET ska värnas, men det får inte innebära att vi bejakar identitetspolitiska idéer där människor delas in i grupper efter KULTURELL ELLER RELIGIÖS tillhörighet.

-BÖNEUTROP i bostadsområden bör också stoppas, eftersom individens rätt att slippa utsättas för ett återkommande religiöst budskap väger tyngre än den religiösa gruppens rätt att sprida ett budskap över ett helt bostadsområde. De som jämför böneutrop med kyrkklockor missar att det finns starka historiska skäl till att klockringning tillåts, då kristendomen har präglat Sverige under lång tid.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qLMrbL/skrota-den-antiliberala-mangkulturalismen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com