Skolmat utan fläsk påstås strida mot religionsfriheten

Ulf Lönnbergs kommentar: – Det är att tänja på vad som borde rymmas inom religionsfrihetens rättigheter och begränsningar, återstår att se vad DO-säger ___________________________________________

Nu den 29/2 har det kommit in 60 DO-anmälningar efter besparingar på skolmaten – Strider mot religionsfriheten, påstår de som anmälarna.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit emot 60 anmälningar mot barn- och ungdomsnämnden i Halmstad. Bakgrunden är besparingarna på skolmaten som anmälarna anser strider mot religionsfriheten.

Länk till Samhällsnytt

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com