Dags för Lindhagen (s) att ta debatten också med fråga

Fr vänster Elisabeth Sandlund och Åsa Lindhagen

Elisabeth Sandlund är en av få tunga debattörer som försvarar den demokratiska rättssten ur ett frikyrkligt perspektiv. Hon reagerar (Dagen 31/7) mot jämställdhetsminister Åsa Lindhagens förslag om nya villkor för de samfund som idag har vigselrätt.

Åsa Lindhagen vill att vigselrätten ska villkoras så att alla som har vigselrätt också måste viga samkönade för att få behålla rättigheten.

Jämställdhetsministern säger dock inget om kvinnofällan månggifte som indirekt berörs genom de muslimska förbundens vigselrätt.

Om civil samlevnadsbalk: Edith Piaf gifte sig tre gånger på samma dag – 1 gång borgerligt och 2 kyrkligt

I Sverige ska vi införa en civil samlevnadsbalk 

Ett av Edith Piafs giftermål är ett pedagogiskt exempel på varför och vigselakt

för att ingå juridiskt bindande giftermål i rättsstatens regi ska särskiljas från frivilliga riter i överensstämmelse med trosuppfattning eller filosofisk orientering är ett av Edith Piafs giftermål.

1962 gifte Edith Piaf sig med den grekiske frisören Theophanis Lamboukas. Han var 27 år yngre och de sjöng tillsammans under Edith Piafs sista framträdanden.

Frankrikes sekularism – laïcité – har präglat landet i mer än hundra år. Regler och traditioner för vigselakten och äktenskapets juridik är väl befästa. Eftersom hon var katolik och han tillhörde den grekisk-ortodoxa kyrkan genomförde paret “tre vigslar” på sin bröllopsdag: den civilrättsliga i rådhuset, den andra i en katolsk katedral och den tredje i en grekisk-ortodox kyrka.

I takt med att det religiösa samhället omdanas i en tid då vi som demokratisk rättsstat tillämpar en sekulär rättsordning är nuvarande tillståndsgivning för vigselrätt till samfund och andra organisationer otidsenligt.

I januari1991 fick FIFS, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, vigselrätt av Kammarkollegiet. Men 2012 avsade sig Evangeliska frikyrkan, EFK, som första frikyrkosamfund sin vigselrätt.

De positioneringarna illustrerar olika synsätt på religionens plats i den demokratiska rättsstaten. Heder åt EFK i en tid när extrema religiösa rörelser, och även politisk islam, bil att vi här ska acceptera teokratiska påtryckningar.

I Sverige ska vi införa en civil samlevnadsbalk som är avskild från och oberoende av de religiösa trossamfunden. Detta för att stärka den religiösa tros- och samvetsfriheten för allas trosinriktningar och respektera alla utan religiös orientering.

Var står partierna inför valet 2022?.

Halmstad: Moskébygge stoppades i aug 2020

-Det här beror på att vi har stora problem med segregationen i Halmstad och ska vi någonsin få bukt med den situationen så måste vi ta det i beaktning i varje beslut vi tar, inte minst med var vi placerar religiösa samlingslokaler, säger oppositionsrådet Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Endast (c) säger ja till moskébygget.

Länk till SVT-notis

Vigselrätt 2.0

DAGS NU ATT DE RELIGIÖSA SAMFUNDEN själva avstår från att i rättsligt akt stadfästa juridiskt giltigt giftemål.

> Med anledning av jämställdhetsministern Åsa Lindhagens (mp) förslag om ”vigseltvång” är rätt och konsekvent åtgärd att åter föreslå juridiskt giftemål endast genom obligatorisk vigselakt i statens regi och att de som önskar har rätt att välja religiös eller annan rituell akt var, när och hur de önskar.

https://www.dagen.se/nyheter/jamstalldhetsministern-vill-infora-vigseltvang-1.1751097