Om civil samlevnadsbalk: Edith Piaf gifte sig tre gånger på samma dag – 1 gång borgerligt och 2 kyrkligt

I Sverige ska vi införa en civil samlevnadsbalk 

Ett av Edith Piafs giftermål är ett pedagogiskt exempel på varför och vigselakt

för att ingå juridiskt bindande giftermål i rättsstatens regi ska särskiljas från frivilliga riter i överensstämmelse med trosuppfattning eller filosofisk orientering är ett av Edith Piafs giftermål.

1962 gifte Edith Piaf sig med den grekiske frisören Theophanis Lamboukas. Han var 27 år yngre och de sjöng tillsammans under Edith Piafs sista framträdanden.

Frankrikes sekularism – laïcité – har präglat landet i mer än hundra år. Regler och traditioner för vigselakten och äktenskapets juridik är väl befästa. Eftersom hon var katolik och han tillhörde den grekisk-ortodoxa kyrkan genomförde paret “tre vigslar” på sin bröllopsdag: den civilrättsliga i rådhuset, den andra i en katolsk katedral och den tredje i en grekisk-ortodox kyrka.

I takt med att det religiösa samhället omdanas i en tid då vi som demokratisk rättsstat tillämpar en sekulär rättsordning är nuvarande tillståndsgivning för vigselrätt till samfund och andra organisationer otidsenligt.

I januari1991 fick FIFS, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, vigselrätt av Kammarkollegiet. Men 2012 avsade sig Evangeliska frikyrkan, EFK, som första frikyrkosamfund sin vigselrätt.

De positioneringarna illustrerar olika synsätt på religionens plats i den demokratiska rättsstaten. Heder åt EFK i en tid när extrema religiösa rörelser, och även politisk islam, bil att vi här ska acceptera teokratiska påtryckningar.

I Sverige ska vi införa en civil samlevnadsbalk som är avskild från och oberoende av de religiösa trossamfunden. Detta för att stärka den religiösa tros- och samvetsfriheten för allas trosinriktningar och respektera alla utan religiös orientering.

Var står partierna inför valet 2022?.