Vigselrätt 2.0

DAGS NU ATT DE RELIGIÖSA SAMFUNDEN själva avstår från att i rättsligt akt stadfästa juridiskt giltigt giftemål.

> Med anledning av jämställdhetsministern Åsa Lindhagens (mp) förslag om ”vigseltvång” är rätt och konsekvent åtgärd att åter föreslå juridiskt giftemål endast genom obligatorisk vigselakt i statens regi och att de som önskar har rätt att välja religiös eller annan rituell akt var, när och hur de önskar.

https://www.dagen.se/nyheter/jamstalldhetsministern-vill-infora-vigseltvang-1.1751097

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com