Om hedersförtryck

VIDAREBEFORDAR ETT AV DE VIKTIGASTE BESKEDEN I VALRÖRELSEN INFÖR VALET 2022 !!

En kvarts miljon människor lever under hedersförtryck i Sverige.

Kristdemokraterna vill särreglera hedersbrott i brottsbalken och införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen för att bekämpa detta utbredda problem, för att bekämpa att kvinnor och män förtrycks för att de inte underordnar sig sin släkts normer och värderingar.

Vi vill också tillföra mer resurser till utbildning kring våld och hedersrelaterat våld bland personal inom den offentliga sektorn, och bygga fler skyddade boenden som kan hjälpa dem som är i akut fara.

KD den 11 september.

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com